ХАВРЫН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНД ОРОЛЦЛОО

Манай хамт олон 05 дугаар сарын 22-нд Богдын голын гүүрнээс Өндөр толгой хүртэл газрын голын ай сав, гуу жалгын хогийг цэвэрлэлээ.

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Улиастай сумын агаарын чанарыг хянах шинэ байр хүлээн авч Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын хашаанд байршууллаа.