Худалдаж авсан бараа, ажил үйлчилгээлний тайлан

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа, урьдчилан мэдээлэх хэсгийн ажлын нөхцөлийг сайжрууллаа

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх үйл ажиллагаа, урьдчилан мэдээлэх хэсгийн ажлын нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор техник хэрэгслийг  шинэчлэн  55 инчийн 3 дэлгэц ,CORE i5 NOTEBOOK –р хангасан .  Нийт 5.7 сая  хөрөнгө оруулалт хийгдсэн .

Дэлгэрэнгүй

ТЭЛМЭН, ИДЭР СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙГ ШИНЭЧЛЭХ ӨРГӨТГӨЖ СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛЛОО. АЙМГИЙН БҮХ СУМДЫН ЦАГ УУРЫН ХАРУУЛ БҮРЭН СТАНДАРТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙТАЙ БОЛОВ

ТЭЛМЭН СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ ТЭЛМЭН СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ ИДЭР СУМЫН ХУУЧИН ТАЛБАЙ ИДЭР СУМЫН ШИНЭ ТАЛБАЙ

Дэлгэрэнгүй